ezgif.com gif maker[4]

Documentatie

Voordat u vracht naar de MMMR kunt vervoeren, heeft u diverse vervoersdocumenten nodig. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste documentatie.

CMR

CMR staat voor ‘Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’ (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg). Het CMR-verdrag is een verdrag tussen Europese landen en een aantal landen buiten Europa met betrekking tot wetgeving inzake goederenvervoer over de weg. Een CMR-vrachtbrief voldoet aan de richtlijnen van het internationale CMR-verdrag. Deze vrachtbrief is een document dat is gekoppeld aan een specifieke zending, waarin wordt beschreven wat de vervoerder namens de verzender van A naar B vervoert.

 

Bijvoorbeeld: Hier downloaden

VIHB

Bedrijven die op professionele basis afval (industrieel of gevaarlijk) inzamelen of vervoeren of die ervoor zorgen dat afval (industrieel of gevaarlijk) wordt verwijderd of teruggewonnen voor anderen, moeten geregistreerd zijn op de Nederlandse lijst van inzamelaars, transporteurs, handelaars en bemiddelaars in afvalstoffen (VIHB-lijst). Niet alleen Nederlandse bedrijven, maar ook buitenlandse bedrijven die deze activiteiten in Nederland uitvoeren, moeten op de VIHB-lijst worden geregistreerd.

 

Aanvragen voor opname op de VIHB-lijst worden behandeld door de NIWO, de vergunningverlenende autoriteit voor wegvervoer in Nederland. VIHB is de afkorting van Vervoerder, Inzamelaar, Handelaar en Bemiddelaar.

Website voor registratie: VIHB-registratie (niwo.nl)

Annex VII

Gebruik het Annex VII-document voor de overdracht van afval uit de groene lijst met het oog op nuttige toepassing (informatieplicht).

 

Bijvoorbeeld: Hier downloaden

637649829812700000

E-scrap

MM Metal Recycling B.V. ontvangt, inspecteert en analyseert uw e-scrap.

Klik hier
port agency 1

Proces van levering tot betaling

Snelle testresultaten. Minimaal risico op prijsschommelingen.

Klik hier
copperchops2

Koperresten

Non-ferro afval, -metalen en koperresten kunt u bij ons aanleveren

Klik hier
img 1446

Interesse?

KOM SNEL EN GEMAKKELIJK MET ONS IN CONTACT.

Wij helpen u verder!

+31 168 745 555 info@mm-metal-recycling.com