shutterstock 359430287[1]

Voor mensen, de samenleving, de aarde en een duurzame toekomst door het hergebruiken van grondstoffen
Als u samenwerkt met MM Metal Recycling B.V. heeft u een partner die mens, maatschappij en milieu hoog in het vaandel heeft staan. Wij werken namelijk volgens de filosofie van ons moederbedrijf Mitsubishi Materials Group en streven naar een betere toekomst. We vertellen je graag hoe we dat doen.

Mitsubishi Materials Group levert onder andere basismaterialen die onmisbaar zijn voor de wereld. Denk aan het vervaardigen van grondstoffen, hoogwaardige verwerkte producten, basismaterialen en nieuwe materialen, engineering services en recyclen van grondstoffen.

Dat doen we altijd door middelen en grondstoffen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Wij gaan voor een circulaire economie en dragen bij aan een duurzame wereld.

Onze visie, waarden en gedragscode

De filosofie van de Mitsubishi Materials Group vind je concreet terug in onze visie, waarden en gedragscode. Elke werknemer van Mitsubishi Materials Group, dus ook die van MM Metal Recycling B.V., werkt volgens deze principes.

Visie

Ons doel is om de toonaangevende speler te worden die zich inzet voor het creëren van een duurzame wereld. Door middel van innovatie in materialen. Gebruikmakend van onze unieke en onderscheidende technologieën voor mens, maatschappij en milieu.

Waarden

Respect voor diversiteit en teamwork
We stimuleren innovatie via teamwork. Daarvoor creëren we een omgeving waarin diversiteit een cruciale rol speelt en iedereen de ruimte krijgt zichzelf te ontwikkelen.

Integer, snel en vastberaden handelen
We handelen altijd integer. Uitdagingen overwinnen we snel en vastberaden.

Onvermoeibaar zetten we ons in voor onze klanten en de samenleving
We bundelen onze krachten en zoeken continu naar hoe we het beter kunnen doen. Voor onze klanten en de samenleving. Met vooruitstrevende producten voor een eerlijke prijs.

Prioriteiten in volgorde

We werken volgens onze ‘SCQDE’-methode (zie hieronder). Dit bepaalt de volgorde van onze prioriteit. Bij het leveren van onze producten en diensten aan klanten moeten we eerst volledig voldoen aan de SCQ en tevreden zijn met D. We geloven dat we het vertrouwen van klanten en de samenleving winnen door SCQD voortdurend en integer toe te passen. Met aan het einde van de streep winst voor alle betrokkenen.

 

mmmrscqde

Gedragscode

Artikel 1 - Respect voor mensenrechten

We respecteren de mensenrechten van iedereen.
1-1 We dragen bij aan de totstandkoming van een vrije en gelijke samenleving.
1-2 We treden op tegen discriminatie en respecteren de waardigheid van elk individu.
1-3 We tolereren geen kinderarbeid of andere vormen van dwangarbeid.
1-4 We creëren een prettige en comfortabele werkomgeving.
1-5 We streven naar een evenwicht tussen werk en privéleven.
1-6 We tolereren geen enkele vorm van intimidatie, waaronder seksuele intimidatie, misbruik van autoriteit en elke vorm van discriminatie in verband met zwangerschap, kinderopvang en zorgverlof.
1-7 We bouwen en onderhouden goede arbeidsrelaties op basis van oprechte dialoog en wederzijds vertrouwen.

Artikel 2 - Veiligheid eerst

We streven naar een veilige en gezonde omgeving voor al onze belanghebbenden.
2-1 We blijven ons maximaal inspannen om arbeidsongevallen te voorkomen en de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen.
2-2 We streven ernaar ongevallen, waaronder brand, explosies en lekkages, te voorkomen en de risico's van natuurrampen te beperken.
2-3 We leveren veilige producten, diensten en oplossingen voor de samenleving.

Artikel 3 - Naleving

We houden ons aan alle wet- en regelgeving waar we actief zijn en voeren te goeder trouw eerlijke zakelijke activiteiten uit.
3-1 We doen zaken met integriteit in overeenstemming met alle bedrijfsregels en -normen.
3-2 We werken in het belang van het bedrijf en niet voor persoonlijk gewin.
3-3 We voldoen aan alle toepasselijke mededingingswet- en regelgeving en zorgen voor vrije en eerlijke concurrentie.
3-4 We voeren eerlijke en verantwoorde reclame-, promotie- en marketingactiviteiten uit.
3-5 We streven naar wederzijds voordelige relaties met onze leveranciers en zakenpartners.
3-6 We houden ons aan alle toepasselijke import- en exportwetten, voorschriften en correcte procedures om een verantwoorde controle van de handel in onze producten en technologieën te waarborgen.
3-7 We verstrekken tijdig informatie en beschermen intellectuele eigendomsrechten, persoonlijke informatie en klantgegevens.
3-8 We gaan uiterst zorgvuldig om met voorkennis en houden ons aan alle desbetreffende wetten en voorschriften.
3-9 We maken geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden en misbruiken informatie met een eigendomswaarde niet.
3-10 We bieden en/of ontvangen geschenken en entertainment op een verantwoorde manier en we behalen geen enkele vorm van ongepaste voordelen voor bedrijven.
3-11 We doen donaties aan goede doelen zoals bepaald door het management, op basis van een zorgvuldig onderzoek naar de sociale aard, de publieke behoefte en de impact ervan.
3-12 We werken op een eerlijke en verantwoorde manier samen met overheden om de ontwikkeling van voorgestelde wetgeving, die van invloed kan zijn op zakelijke belangen, te vereenvoudigen. Alle politieke donaties voldoen aan wet- en regelgeving.
3-13 We tolereren geen financiële transacties en/of regelingen met groepen die illegale en onredelijke eisen stellen aan het bedrijf.
3-14 We tolereren geen financiële transacties en/of regelingen met groepen die illegale en onredelijke eisen stellen aan het bedrijf.
3-15 We tolereren geen financiële transacties en/of regelingen met groepen die illegale en onredelijke eisen stellen aan het bedrijf.

Artikel 4 - Wederzijdse welvaart

We dragen bij aan de ontwikkeling van elke regio en bouwen aan een harmonieuze relatie van wederzijdse welvaart met lokale gemeenschappen.

4-1 We werken aan het opbouwen en onderhouden van goede relaties met lokale gemeenschappen waar ons bedrijf invloed heeft.
4-2 We respecteren de religie, cultuur, gebruiken, taal en waarden van lokale gemeenschappen waar ons bedrijf invloed heeft.
4-3 We respecteren de religie, cultuur, gebruiken, taal en waarden van lokale gemeenschappen waar ons bedrijf invloed heeft.
4-4 We nemen deel aan activiteiten op het gebied van sociale bijdragen op verschillende gebieden, waaronder cultuur, onderwijs en welzijn.

Artikel 5 - Milieumanagement

We werken aan het beheersen van onze impact op het milieu; we bevorderen decarbonisatie, maken efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en versnellen recycling.

5-1 We voldoen aan alle toepasselijke milieuwet- en regelgeving en doen voortdurend inspanningen om vervuiling te elimineren.
5-2 We voldoen aan alle toepasselijke milieuwet- en regelgeving en doen voortdurend inspanningen om vervuiling te elimineren.
5-3 We bevorderen de besparing van hulpbronnen en energie, de vermindering van afval en het hergebruik en de recycling van afgedankte producten.
5-4 We bevorderen de overgang naar een koolstofarme economie door middel van onze bedrijfsactiviteiten om belangrijke klimaatverandering te voorkomen.
5-5 We streven naar een doeltreffend gebruik en behoud van waterbronnen.
5-6 We houden meer rekening met de biodiversiteit en werken aan een leven in harmonie met de natuur.