Mogelijkheid tot wijziging van de verstrekte informatie

MM Metal Recycling BV verstrekt alle informatie op deze website op een “as is” -basis, garandeert niet de algehele samenhang van de informatie die hier wordt weergegeven en behoudt zich het recht voor om de inhoud indien nodig te wijzigen. MM Metal Recycling BV is niet aansprakelijk voor enige schade en wijst hierbij, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af met betrekking tot enig handelen of nalaten van lezers/gebruikers dat verband houdt met het bezoeken van deze website of het vertrouwen op informatie die op deze website is te vinden.

Opmerkingen over links

Externe websites die naar deze website linken, dan wel externe websites waarvan op deze website links zijn te vinden, worden beheerd en geëxploiteerd door de respectieve eigenaren. Deze staan niet onder toezicht van MM Metal Recycling B.V.

MM Metal Recycling BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of werking van dergelijke externe websites. MM Metal Recycling BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade ontstaan door de toegang tot of het vertrouwen op informatie verkregen via de gelinkte websites.

Voor een link naar deze website vanaf een externe website is geen voorafgaande aanvraag vereist, ongeacht of het om een bedrijf of particulier gaat, zolang de volgende voorwaarden zijn overeengekomen.

→ MM Metal Recycling BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het linken naar deze website.

→ MM Metal Recycling BV garandeert niet de algehele samenhang van de informatie en de urls die hier worden weergegeven en behoudt zich het recht voor om de inhoud indien nodig te wijzigen.

→ MM Metal Recycling BV weigert te linken naar een website die mogelijk afbreuk doet aan de maatschappelijke geloofwaardigheid van MM Metal Recycling BV of één van de aan haar gelieerde ondernemingen of die voor MM Metal Recycling BV of één van de aan haar gelieerde ondernemingen economische schade kan veroorzaken. Verder weigert MM Metal Recycling BV te linken naar een illegale website of een website die mogelijk in strijd is met de openbare orde.

Verzameling van browsegeschiedenis

Deze website (mm-metal-recycling.com) verzamelt informatie zoals webpagina's die u bekijkt, tijden en datums van uw bezoeken, en browsers en besturingssystemen die met uw toestemming worden gebruikt om de kwaliteit van de website te verbeteren.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op de webserver en verzonden naar en opgeslagen op externe meetservers.

De informatie identificeert geen specifiek individu.